orkest 1

orkest

Een samenvatting van onze geschiedenis

Het Doetinchems Strijkorkest
Het OGSO is in 1908 begonnen als het Doetinchems Strijkorkest (DSO). Tijdens de jaren van de eerste Wereldoorlog en de jaren daarna was het DSO waarschijnlijk niet meer dan een "strijkje". Volgens de overlevering heeft men ook een tijdje onder die naam opgetreden. 

In de jaren twintig is het orkest aangevuld met blazers en in 1929 werd voor het eerst subsidie bij de gemeente aangevraagd onder de naam Doetinchems Symfonie Orkest. 

Van de periode voor de Tweede Wereldoorlog is alleen bekend dat er in 1936, 1938, 1939 en 1940 uitvoeringen gehouden werden. Het publiek werd in de Graafschapbode opgeroepen om aanwezig te zijn: "Men verzuime dus niet als muziekliefhebber dit concert bij te wonen en door een bezoek een plaatselijke vereniging te steunen die er zich op toelegt, goede muziek beschaafd uit te voeren." 

Uit de oorlogsjaren zijn geen stukken bewaard gebleven. Bij het bombardement van Doetinchem, maart 1945, ging de hele muziekbibliotheek van het orkest verloren, evenals enkele muziekinstrumenten. 

Na de oorlog werd de draad weer opgepakt. Een nieuw bestuur formuleerde haar ideaal: een Doetinchems Symfonieorkest met minstens dertig werkende leden.

Het repertoire in de 40-er en 50-er jaren bleef vrij beperkt, mede als gevolg van de kleine bezetting van het orkest. Wel werd vaak samenwerking gezocht met solisten als George van Renesse (piano), Herman Krebbers en Theo Olof (viool). 

Samen met het Zutphens Symfonieorkest
Na het overlijden van dirigent Rotgans in 1958 werd Hans Kox de nieuwe dirigent. Hij was naast componist en dirigent ook de directeur van de Doetinchems Muziekschool. Hij heeft gezorgd voor de band tussen het orkest en de muziekschool, zoals die nu nog steeds bestaat. Kox zette een ambitieuzer programma op de lessenaar dan zijn voorganger, hetgeen nog wel eens tot problemen leidde met de bezettingen. Er werd regelmatig samengewerkt met het Zutphens Symfonieorkest. Over en weer steunden de orkesten elkaar bij concerten. 

In het najaar van 1968 vormde zich uit het Zuthpens Symfonie Orkest en het Doetinchems Symfonie Orkest een nieuw gezelschap: Doetinchems/Zutphens Symfoniekorkest, DZSO. 

Het Oost-Gelders Symfonie Orkest
In 1970 kwam de samenwerking met de muziekschool definitief tot stand en de naam van het orkest verandert in Oost-Gelders Symfonie Orkest, of kortweg OGSO. Het eerste concert onder deze naam vond plaats op 26 november 1970 onder dirigent Pierre van der Schaaf. 

In de jaren daarna floreerde het orkest totdat begin tachtiger jaren het ledenaantal terug begon te lopen. Pierre van der Schaaf werd in 1981 benoemd tot directeur van de muziekschool in Tiel en werd opgevolgd door Willem Goedhart, die het orkest van 1981 tot 1983 leidde. Bij zijn vertrek werd Hans Lamers tot de nieuwe dirigent benoemd. 

Het orkest had het moeilijk met het vinden van nieuwe leden en het bereiken van een zeker continuïteit. Begin jaren negentig komt hier geleidelijk verbetering in. Dirigent Hans Lamers verzorgt fijne repetities waarin hij vooral de grote lijnen tot hun recht laat komen. Een vaste kern van spelers die bereid is zich in te zetten voor het orkest komt trouw elke donderdagavond. In 1992 neem Klaus de Rijk de functie van dirigent over. 

In maart 1998 wordt Alexander Geluk de nieuwe dirigent van het OGSO. Onder zijn leiding groeit het orkest zowel in omvang als in kwaliteit. Zijn inzet en enthousiasme zijn voor de orkestleden tot op de dag van vandaag een grote inspiratie.